Samen met het bewonerscollectief worden 33 duurzame woningen gerealiseerd.

Bron: Architektenkombinatie Bos Hofman i.s.m. FilliéVerhoeven Architecten

Een woningbouwproject op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) met 33 woningen aan een groene binnentuin en ook vanuit sociaal, ecologisch, energetisch en duurzaamheidsaspect een zeer ambitieus project. 

Comfortabel binnenmilieu

De aandacht voor een gezond en comfortabel binnenmilieu heeft een belangrijke plek in het ontwerp. Op deze wijze wordt eerst een gezond binnenmilieu gerealiseerd alvorens wordt gekeken hoe deze woningen energieneutraal of zelfs energieleverend kunnen worden. Comfort en gebruikersgemak gaan hand in hand samen met energiezuinigheid. 

Integraal ontwerp

De bouwkundige- en installatietechnische maatregelen zijn afgestemd met het architectonisch ontwerp. Dit heeft geleid tot een goed integraal ontwerp. Met behulp van een gedegen technisch Programma van Eisen wordt tenslotte de uitvoerende partij gekozen waarbij niet alleen de prijs maar zeker ook kwaliteit en vertrouwen een grote rol spelen. 

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt