Bij de nieuwe brede school op de Unilocatie Wachtelenberg te Epe staat het thema 'duurzaam bouwen' centraal

Bron: Van de Poel Architecten

Op basis van de conceptenstudie (uitgevoerd door Merosch) hebben de opdrachtgevers, stichting PROO en Procon in overleg met de gemeente besloten om de school zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en het gebouw PV-ready te realiseren (variant Eco in de figuur). Het gebouw zal hiermee 50% onder het vigerende bouwbesluit (half energieneutraal) worden door het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals; extra isolatie, drievoudig glas, verticale bodemwarmtewisselaars met warmtepomp en gebalanceerde ventilatie met WTW. De benodigde meerinvestering wordt renteloos geleend bij de gemeente. Merosch is tevens de partij die het installatietechnisch ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding ter hand zal nemen. Begin 2014 is er gestart met de bouw en inmiddels is het gebouw opleverd. Het project is zeer succesvol afgerond. Wel gaat de aannemer het project nog twee jaar lang monitoren, zodat de installaties goed worden afgesteld en alle installaties naar behoren werken.

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.