Houtman Projecten gaat een vijftal zeer luxe appartementen in een wooncomplex in Gouda realiseren.

Bron: Spatia architecten

Bij dit project werd er gezocht naar een installatietechnisch concept waarbij een goed evenwicht gevonden wordt tussen de investeringen enerzijds, en een toegevoegde waarde (kwaliteit binnenmilieu en energiezuinigheid) anderzijds. Het appartementencomplex is een ontwerp van Spatia architecten. De eerste werkzaamheden betroffen het in beeld brengen van de mogelijkheden voor ventilatie, koeling en verwarming van het appartementencomplex. Met het bouwbesluit als referentie, werd uiteengezet welke verbetermogelijkheden er haalbaar zijn. Deze verbetermogelijkheden waren gericht op het verbeteren van het binnenmilieu (zoals luchtkwaliteit en regelbaarheid van het thermisch comfort) en de energiezuinigheid. Gedacht kan worden aan het toepassen van warmtepompsystemen, zonnecollectoren, PV-panelen en aan het verhogen van ventilatiedebietten. 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.