Woningstichting De Key is in de wijk Slotervaart in Amsterdam een nieuw Community Center Meervoud (circa 6.750 m2) aan het ontwikkelen met hoge duurzaamheidambities t.a.v. energie en gezondheid.

In nauw overleg met de betrokken partijen heeft Merosch het energie- en installatieconcept ontwikkeld, door het uitvoeren van een conceptstudie, het opstellen van een programma van eisen en het ondersteunen en begeleiden van het installatietechnisch ontwerp. 

Uitgangspunt voor het binnenklimaat van dit project is klasse B van het PvE Frisse Scholen. Bijzondere aandachtspunten tijdens de ontwerpfase waren maximalisatie van het daglichtgebruik, minimalisatie van de oververhitting in de zomer en het royaal (mechanisch en natuurlijk) ventileren van de ruimten. De hybride ventilatievoorziening zorgt er hierbij voor dat bij het openen van ramen de mechanische ventilatietoevoer wordt teruggeregeld. Overige duurzame maatregelen die van toepassing zijn: stadsverwarming, vraag gestuurde (CO₂) ventilatie met 80% wtw, drievoudig glas, hoge luchtdichtheid, HF-verlichting (daglicht afhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie). 

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832