De hoge ambitie “Energiepositief” is in de energievisie van Merosch vertaald naar een wijk met ‘nul-op-de-meter’ woningen.

Gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij Crailo (GEM Crailo) is bezig met de herontwikkeling van voormalig kazerneterrein Crailo. De Gem Crailo is een samenwerkingsverband van de 3 gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren en het voormalig kazerneterrein ligt op het grondgebied van de drie gemeenten. Zij zijn van plan om in dit bijzondere gebied circa 600 woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid te realiseren. Eind 2017 is de ambitie uitgesproken Crailo “Energiepositief” te ontwikkelen. De door Merosch opgestelde energievisie gaat in op de vraag hoe deze ambitie het beste ingevuld kan worden.

De hoge ambitie “Energiepositief” is in de energievisie van Merosch vertaald naar een wijk met ‘nul-op-de-meter’ woningen. Niet alleen de woningen worden zo volledig voorzien van energiegebruik, onderling kan ook energie worden uitgewisseld. Daarnaast wordt ook energie opgewekt voor het toekomstig elektrisch rijden van de bewoners.

Extra energie weer benut binnen de wijk

Vervolgens heeft Merosch onderzocht hoe de wijk de energie die hiervoor nodig is, op kan wekken. Om het bosrijke karakter van de wijk te behouden is voorgesteld om zonnepanelen te plaatsen op een Ecowal die de begrenzing vormt tussen natuurgebied en plangebied. De toekomstige bewoners kunnen de hier opgewekte energie benutten en uitwisselen via een energiecoöperatie. De accu’s van elektrische (deel)auto’s en de laadpalen maken energieopslag en het later benutten van deze energie mogelijk.

Klaar voor 2050

Met dit energieconcept geeft Crailo nu al invulling aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Klimaatwet waarin is vastgelegd dat we in 2050 de CO2-uitstoot voor 95% hebben gereduceerd. Oftewel: Crailo is klaar voor 2050!

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945