Het Stadsdeel Westerpark te Amsterdam heeft de energieambitie klimaatneutraal vastgelegd voor alle nieuwe gebouwen in het gebied Houthavens, dat momenteel geheel geherstructureerd wordt.

Bron: Studioninedots

Het stadsdeel, in samenwerking met het ProjectManagementBureau Amsterdam, is voornemens om een nieuw gebouw voor het 4e Gymnasium te realiseren.

Merosch heeft het budget getoetst aan het realiseren van een klimaatneutraal gebouw en een Technisch Programma van Eisen opgesteld. Hiermee worden de ambities vertaald in concrete prestatiegerichte afspraken, zodat daadwerkelijk een klimaatneutraal gebouw wordt opgeleverd.

Naast dit project heeft Merosch ook het Technisch Programma van Eisen opgesteld voor de Dorus Rijkersschool en de IJdoornschool. In de TPvE zijn alle comfort- en energetische prestaties (afspraken) omschreven en is toegelicht hoe er aangetoond moet worden dat deze prestaties daadwerkelijk zijn behaald.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945