Bijzondere ambities waarmaken ten aanzien van circulariteit en duurzaamheid.

Afbeelding: gemeente Houten

BPD en haar partners willen samen met de gemeente Houten werken aan een klimaatbestendige toekomst. Met het project Hofstad 4B zijn zij aangekomen bij de “afronding” van de VINEX uitbreidingen van Houten-Zuid. Een van de laatste projecten is het realiseren van ruim 200 woningen. Met dit project wil men bijzondere ambities waarmaken ten aanzien van circulariteit en duurzaamheid. Gemeente Houten onderscheidt hierbij vier thema’s: Energie, Kringlopen, Groen & Klimaatproof en Duurzame mobiliteit. Merosch is gevraagd om te onderzoeken wat de consequenties van de ambities zijn. 

4-themagebieden

Er zijn concepten uitgewerkt voor de thema’s: (1) materialen, (2) energie, (3) mobiliteit en (4) klimaatadaptatie. Er is voor gekozen om een deel van de woningen uit te voeren op basis van houtskeletbouw en demontabele gevels en wordt Madaster ingeschakeld om een materialenpaspoort op te stellen. Hiernaast worden in de basis BENG woningen gerealiseerd met de optie tot Nul-Op-de-Meter (NOM). Ook worden er vier plekken ontworpen/gereserveerd voor collectieve elektrische deelauto’s en deel fietsen in de openbare ruimte, inclusief collectieve bidirectionele laadpalen. Voorbeelden van maatregelen/uitgangspunten voor klimaatadaptatie zijn onder andere dat de wijk ontworpen wordt vanuit een robuust landschappelijk raamwerk en dat verharding geminimaliseerd en groen gemaximaliseerd wordt. Daar waar geen PV panelen nodig zijn, wordt een groen dak toegepast.

Archeologisch Rijksmonument

Een bijzonder aspect bij Hofstad Houten is dat gebouwd wordt op een archeologisch monument. Hierdoor zijn extra eisen gesteld aan de infrastructuur en eventuele bronnen in de bodem waarmee rekening is gehouden bij de uitwerking. Op het moment van schrijven (maart 2018) worden deze vastgestelde ambities uitgewerkt in het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp van de woningen.

Afbeeldingen onder: Groosman

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955