Voor de Cityplot in Buiksloterham is de ambitie om het complete gebied te ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie.

Bron: STUDIONINEDOTS | Delva Landscape Architects

Voor het gebied Buiksloterham is er de ambitie om het complete gebied te laten ontwikkelen volgens de principes van de Circulaire Stad. Dit is vastgelegd in het visiedocument “Circulair Buiksloterham”, welke door Metabolic, STUDIONINEDOTS en DELVA Landscape Architects is opgesteld.

Woningcorporatie De Alliantie is ontwikkelaar van dit gebied; er komen woningen, werkunits, horeca. Van daaruit is een gedeelte van het dynamische masterplan Cityplot van STUDIONINEDOTS en DELVA Landscape Architects ontstaan: de wijk Cityplot streeft naar een duurzame omgeving die mensen verleidt om in het gebied te blijven wonen, werken, recreëren en ondernemen.

In dit gebied, nu nog gedeeltelijk industriegebied en deels onbebouwd en leegstaand, worden circa 550 woningen en ruim 5000 m² aan werkunits en horeca gerealiseerd. In dat kader is door De Alliantie aan Merosch gevraagd de ambities van een Circulair Buiksloterham zo concreet mogelijk te vertalen voor de wijk Cityplot.

Uniek project

Het doel van het project is om inzichtelijk te maken welke maatregelen voor de onderdelen Energie, Water, Mobiliteit en Materialen nodig zijn en wat hiervan de ruimtelijke, organisatorische en financiële haalbaarheid is. Een dergelijke integrale benadering van het onderwerp duurzaamheid is uniek, aangezien deze onderdelen tot nu toe vaak afzonderlijk van elkaar worden benaderd. Hierdoor kan de wijk in alle facetten zo duurzaam mogelijk worden gebouwd.

Bij de invulling van de verschillende onderdelen zijn een viertal partijen betrokken. Merosch heeft invulling gegeven aan het onderdeel Energie, Witteveen+Bos heeft dit gedaan voor het onderdeel Water, terwijl de onderdelen Mobiliteit en Materialen zijn ingevuld door Decisio respectievelijk de HS-integralist.

Advies leidt tot maatregelen Cityplot

Vanuit het rapport dat Merosch met eerder genoemde partijen heeft geschreven, worden verschillende maatregelen overgenomen of verder onderzocht op toekomstige toepasbaarheid.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955