Duurzaamheid en esthetische kwaliteit gaan samen.

Impressie Brede School Weespersluis door architect KOW (het daadwerkelijk gebouw kan afwijken van deze afbeelding).

De gemeente Weesp, Schoolbesturen, HEVO Projectmanagement, Florente/Talent Primair en ASKO en handbalvereniging WeHaVe zijn gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Brede School Weesp.

De Brede School heeft een omvang van circa 7.872 m2 bvo. Doordat de gemeente Weesp de ambitie heeft uitgesproken dat alle gemeentelijk gebouwen in 2030 energieneutraal moeten zijn, is de duurzaamheidsambitie binnen dit project hoog.

Aan de voorkant heeft de gemeente vastgesteld dat het nieuwe gebouw aan de nieuwe BENG-eisen moet voldoen. Door middel van een conceptenstudie heeft Merosch (in samenwerking met het overige ontwerpteam) verschillende klimaat- en energieconcepten naast elkaar gezet. Hierbij wordt inzicht gegeven hoe het gebouw van BENG naar ENG en zelfs NOM (Nul Op de Meter) kan. Daarbij wordt het verschil in investeringskosten enerzijds en exploitatie anderzijds gepresenteerd. Op basis van de exploitatie voordelen die met een NOM-concept worden behaald, heeft de gemeente besloten extra budget beschikbaar te stellen, zodat het gebouw nog verder wordt verduurzaamd.

Een ander bijzonder element is de bouwstijl die is geïnspireerd op de ‘Fin de siècle-architectuur’, een klassieke stijl (eind deze eeuw) die in de hele nieuwe wijk wordt toegepast. Tevens laat dit project zien dat duurzaamheid en esthetische kwaliteit samen kunnen gaan.

 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.