Duurzame Brede Maatschappelijke Voorziening Heerlen. In samenwerking met TenW architecten en LBP Sight.

Merosch is betrokken om als onderdeel van het ontwerpteam een integraal energie- en installatieconcept te ontwikkelen, het installatie-ontwerp te maken en de kwaliteit tijdens uitvoering en gebruik hiervan te borgen.

Twee grote uitdagingen: open leeromgeving & budget

Gedurende het ontwerpproces bleken er twee grote uitdagingen te zijn. Allereerst gebruikt de betreffende basisschool een onderwijsmethode die een open leeromgeving vraagt. Een traditionele indeling met klaslokalen is hierbij uit den boze, juist een open indeling met instructiehoeken was gewenst. Echter, met het oog op toekomstig gebruik, was het gewenst met relatief eenvoudige aanpassingen toch terug te kunnen naar de meer traditionele indeling. Om deze reden is ervoor gekozen om de grote ruimten per stramien te voorzien van all-air verwarming en koeling, waarbij kleinere ruimten zijn voorzien van vloerverwarming.

De tweede uitdaging was om binnen het budget de gestelde ambities te realiseren. Om deze reden is er voor gekozen om gebruik te maken van de warmte uit de omliggende mijnen, middels de dienst geleverd door Mijnwater. Mijnwater voorziet hierbij de benodigde warmte, koude en elektriciteit voor het gebouw. De PV-panelen op het dak van het gebouw worden eveneens door Mijnwater voorzien, waarbij de opgewekte elektriciteit direct aan het gebouw wordt verkocht. Op deze manier wordt met beperkt budget een energieneutraal gebouw gerealiseerd, met een gemiddelde GPR-score van 8,8.

Met dit team is al eerder de energieleverende MFA Kapelle ontworpen.

Bron afbeeldingen: TenW architecten adviseurs

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.