Een rekenmodel om tot de beste oplossing te komen.

Voor woningcorporatie Portaal is, in samenwerking met CE Delft, een analyse gemaakt in het kader van de warmtetransitie. Hiermee kan een besluit worden genomen over de wijze waarop de bestaande woningvoorraad in een wijk het beste verduurzaamd kan worden.

Aangedragen oplossingen beste oplossing?

Op verschillende plekken wordt Portaal geconfronteerd met door gemeenten en bedrijven aangedragen oplossingen uit een wijkgerichte aanpak (zoals een warmtenet). De beste oplossing uit een wijkgerichte aanpak is vaak gebaseerd op de laagste maatschappelijke kosten. Wat niet automatisch betekent dat dit de beste oplossing is voor Portaal en/of haar huurders.

Een afwegingskader voor beste oplossing

Met het afwegingskader is Portaal in staat om de oplossing uit een wijkgerichte aanpak goed te beoordelen. Zo bepalen ze of deze oplossing vanuit een gebouwaanpak acceptabel is.

Merosch heeft onder andere een rekenmodel ontwikkeld. Met dit rekenmodel kunnen verschillende verduurzamingsroutes met bijbehorende maatregelenpakketten worden doorgerekend. Denk hierbij aan:

  • Energie- en onderhoudskosten
  • Investeringskosten
  • CO2-reductie

Op basis hiervan kan tot een uitvoeringsplan gekomen worden om de woningvoorraad van het gas af te krijgen.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945