Om een besluit te nemen over hoe de bestaande woningvoorraad het beste verduurzaamd kan worden.

Voor woningcorporatie Portaal is, in samenwerking met CE Delft, een afwegingskader opgesteld. Met dit beslismodel wordt een besluit genomen over de wijze waarop de bestaande woningvoorraad in een bepaalde wijk het beste verduurzaamd kan worden.

Aangedragen oplossingen beste oplossing?

Op verschillende plekken wordt Portaal geconfronteerd met door gemeenten en bedrijven aangedragen oplossingen uit een wijkgerichte aanpak (zoals een warmtenet). De beste oplossing uit een wijkgerichte aanpak is vaak gebaseerd op de laagste maatschappelijke kosten. Wat niet automatisch betekent dat dit de beste oplossing is voor Portaal en/of haar huurders.

Afwegingskader voor beste oplossing

Met het afwegingskader is Portaal in staat om de oplossing uit een wijkgerichte aanpak goed te beoordelen en te bepalen of deze oplossing vanuit een gebouwaanpak geredeneerd acceptabel is.

Merosch heeft onder andere het achterliggende rekenmodel ontwikkeld. Met dit rekenmodel kunnen verschillende verduurzamingsroutes met bijbehorende maatregelenpakketten worden doorgerekend. Denk hierbij aan:

  • Investeringskosten
  • Energie- en onderhoudskosten
  • CO2-reductie

Merosch Kenniscafé

Op vrijdag 15 november 2019 vertelt Robbert van Rijswijk meer over dit model. Schrijf u nu in. 

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955