Voor 2040 aardgas volledig uitfaseren in de wijk Palenstein te Zoetermeer.

Gemeente Zoetermeer, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin hebben in 2017 de ‘Green Deal Aardgasvrij Palenstein’ ondertekend. Hierin is de ambitie geformuleerd om voor 2040 aardgas volledig uit te faseren in de wijk Palenstein te Zoetermeer.

Merosch onderzoekt de haalbaarheid van een laagtemperatuur warmtenet met collectieve WKO en begeleid de besluitvorming om te komen tot een gedragen exploitatiemodel en zal een voorstel doen voor de aanbesteding van de realisatie van het meest optimale concept.

Verschillende factoren spelen mee

Het gaat om 1117 woningen allen hoge flatgebouwen die per gebouw weer anders verwarmd worden, maar wel nog door middel van aardgas. Sommige woningen zijn van woningcorporaties, maar er zitten ook particuliere woningen bij. De grote uitdaging is hoe dit het beste aangepakt kan worden. Het verschilt namelijk per gebouw wat er mogelijk is qua verwarming. De ene flat is ouder dan de andere. Sommige flatgebouwen kunnen direct grootschalig gerenoveerd worden, andere juist met kleine stappen. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de natuurlijke vervangingsmomenten. Oftewel: verschillende factoren spelen mee in het plan om Palenstein van het aardgas af te krijgen.

Proeftuin Aardgasvrije Wijken

Palenstein is ook één van de geselecteerde grootschalige proeftuinen die van het ministerie van BZK subsidie heeft toegekend in het kader van het ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. De gemeente Zoetermeer heeft een subsidie toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk.

In het nieuws

Scholen Palenstein krijgen het warm van nieuw winkelcentrum

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt