Voor 2040 aardgas volledig uitfaseren in de wijk Palenstein te Zoetermeer.

Gemeente Zoetermeer, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia, Vidomes en netbeheerder Stedin hebben in 2017 de ‘Green Deal Aardgasvrij Palenstein’ ondertekend. Hierin is de ambitie geformuleerd om vóór 2040 aardgas volledig uit te faseren in de wijk Palenstein in Zoetermeer. Voor deze wijk wordt een visie voor de warmtetransitie opgesteld.

Stappen voor de warmtetransitie

De stappen die Merosch zet voor de warmtetransitie:

  • Onderzoek haalbaarheid van een laagtemperatuur warmtenet met collectieve WKO
  • Begeleiding van de besluitvorming om te komen tot een gedragen exploitatiemodel
  • Een voorstel maken voor de aanbesteding van de realisatie van het meest optimale concept

Verschillende factoren spelen mee

Het gaat om 1117 woningen, allen in hoge flatgebouwen. De verschillende factoren spelen mee:

  • Elk gebouw wordt weer anders verwarmd
  • Woningcorporatie woningen vs. particuliere woningen
  • Leeftijd gebouwen verschilt
  • Grootschalige renovatie vs. kleine stappen
  • Natuurlijke vervangingsmomenten

Oftewel: verschillende factoren spelen mee in het plan om Palenstein van het aardgas af te krijgen.

Proeftuin Aardgasvrije Wijken

Palenstein is één van de geselecteerde grootschalige Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Dit project heeft een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van BZK.

In het nieuws

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955