Project met hoge ambities op ecologisch, duurzaamheid en sociaal gebied.

Bron: Orio Architecten

Duurzaamheid gaat, in de ogen van Merosch, in de eerste plaats om de kwaliteit van het leven van de mens. Dit betekent dat aandacht voor een gezond en comfortabel binnenmilieu een dominante plek in een ontwerp zou moeten hebben en dat is precies wat Merosch in samenwerking met de overige betrokkenen doet in dit CPO project in Houten. Vanuit deze benadering kiezen we er daarom voor om eerst te kijken hoe we een gezond binnenmilieu kunnen realiseren; en daarna kijken we hoe we dit gezonde binnenmilieu waar mogelijk energieneutraal kunnen realiseren. Dit heeft geresulteerd in een energie- en installatieconcept per woning waarbij de bouwkundige- en installatietechnische maatregelen optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Bij Ecowijk Houten is gekozen voor een bouwteam constructie. Dit is een goed werkbare vorm om een goed evenwicht te krijgen tussen prijs en kwaliteit. De ontwerpende partijen (architect, installatieadviseur (Merosch) en constructeur) hebben het programma van eisen en voorontwerp opgesteld. Dit PvE en voorontwerp moet zodanig zijn dat de kwaliteit en omvang eenduidig vast ligt, zodat door de diverse partijen overgegaan kan worden tot eenduidige prijsvorming. In de volgende fase zullen de bouwkundige aannemer en de installateur het voorontwerp uitwerken tot een uitvoeringsgereed ontwerp, waarbij de ontwerpers een toetsende rol vervullen.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt