Omschrijving:

Opdrachtgevers die bij Merosch aankloppen hebben altijd extra ambities op het gebied van duurzaamheid (van gas los, energieneutraal, circulair, etc.). Echter, voordat zij daadwerkelijk stappen zetten richting duurzaamheid willen zij in beeld hebben wat de mogelijkheden zijn en wat de verschillende (financiële) consequenties zijn. Door middel van gesprekken, presentaties, brainstormsessies, onderzoeken en beslisdocumenten ondersteunen wij de opdrachtgevers en geven wij, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, invulling aan hun ambities. Daarbij proberen we binnen de gestelde kaders de hoogst mogelijke ambities te realiseren.

We hebben al vele mooie projecten mogen afronden. Dit zijn onder andere energieneutrale wijken zoals: MerwedekanaalzoneRijswijkBuiten, Circulair Cityplot Buiksloterham, Stadsoevers en energieneutrale gebouwen zoals de Stadswerf in Amsterdam, MFA 't Saamdeel in Kapelle en de 2e Maasvlakte.

Vanwege onze actuele kennis van nieuwe duurzame ontwikkelingen voeren we ook meer algemene (beleids)onderzoeken uit. Dat doen we in opdracht van en samen met de RVO, verschillende universiteiten, Energiesprong, Platform 31 etc. Daarnaast delen we graag onze resultaten en onderzoeken uit de praktijk tijdens prestaties voor publieke en private partijen.

Het profiel:

Als (junior) adviseur organiseer je, samen met een projectteam, de wil om maximaal te gaan voor duurzaamheid. Daarbij zorg je voor een gedegen inhoudelijke onderbouwing ten behoeve van de besluitvorming. Dit vraagt van jou als (junior) adviseur dat je in staat bent om je te verplaatsen in de opdrachtgever en het waartoe van zijn of haar vraag scherp te krijgen. Daarnaast kun je betrouwbare rekenmodellen opstellen, de resultaten verwerken in een helder en goed leesbaar rapport en deze overtuigend presenteren.

We zoeken een ambitieuze collega met:

 • een wo denkniveau;
 • een afstudeerrichting die gerelateerd is aan innovatie, duurzaamheid of techniek (bijvoorbeeld Innovatiemanagement, Energie, Bouwkunde, Elektrotechniek of Werktuigbouw);
 • een cv waaruit kwaliteit en een brede maatschappelijk interesse blijkt;
 • ervaring of geen ervaring, zowel recent afgestudeerden als iemand met enkele jaren ervaring is welkom (bijvoorbeeld bij aannemers, ontwikkelaars, gemeenten of adviesbureaus).

Wij vragen:

 • Collega’s die zich aangesproken voelen door de karakterisering van ons bureau en absoluut willen gaan voor het leveren van kwaliteit en toegevoegde waarde voor klanten en samenleving.
 • Collega’s die zichzelf persoonlijk en professioneel willen blijven ontwikkelen.
 • Doorzettingsvermogen en geen genoegen nemen met het antwoord: “kan niet”.

Wij bieden:

 • Een open en informele werksfeer met veel vrijheid voor indeling van eigen werkzaamheden.
 • Projecten en werkomgevingen die behoren bij de (duurzame) top van Nederland.
 • Benodigde middelen (tijd en geld) voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Moderne huisvesting en vanaf 1 januari 2018 zitten wij in een voormalige oude gymzaal die een circulaire unieke inrichting krijgt en onze eigen living lab wordt.
 • Alle ruimte voor studies, het bezoeken van seminars en beurzen, etc.
 • Professionele begeleiding en coaching en werken in wisselende teams.
 • Goede arbeidsvoorwaarden en winstafhankelijke eindejaarsuitkering.

Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Ronald Schilt via info@merosch.nl

Terug naar vacature-overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt