Onze missie

De missie van Merosch is om een toonaangevende rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving te spelen. Dit vanuit de overtuiging dat het beter moet en kan! We willen ons maximaal inzetten voor een betere leefomgeving. Dit doen we door onderzoek, ontwerp, monitoring en kennisdeling (intern en extern).

We beseffen dat dit niet alleen lukt met inhoudelijk technische kennis, maar dat kennis van besluitvormingsprocessen en businesscases minstens zo belangrijk zijn om stappen vooruit te maken.

Ons primaire werkveld is: energie, gezondheid en circulariteit. Dit doen we voor zowel gebouwen als gebieden.

We komen tot ons recht bij projecten met hoge ambities en grote complexiteit. Projecten waarbij gezondheid, energie, circulariteit, van gas los en duurzaamheid belangrijke thema's zijn, zijn onze specialiteit. Op dit gebied hebben we inmiddels een aantoonbare track record opgebouwd.

Onze beloftes

Om onze missie waar te maken, doen wij onze opdrachtgevers drie beloftes:

1. Wij zijn afrekenbaar op het resultaat

Wat we doen moet wel (financieel) haalbaar zijn. Niet alleen op papier maar ook objectief en aantoonbaar in de praktijk. Draagvlak, het verbinden van belangen en het organiseren van de wil om vooruit te gaan zijn ingrediënten die nadrukkelijk deel uit maken van de weg naar succes. Waar nodig dragen we zelf risico en koppelen desnoods ons honorarium aan het behaalde resultaat. We geloven in datgene wat we adviseren en voelen ons daar verantwoordelijk voor.

2. Wij streven naar perfectie

Projecten verder brengen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt is onze ultieme ambitie. We kicken op resultaat en het waarmaken van ambities. Het betekent enerzijds innoveren en grenzen op zoeken maar anderzijds ook dat er een uitstekend resultaat geleverd moet worden. We zijn stuk voor stuk professionals die van hun vak houden en gericht zijn op een resultaat waar u als klant trots op bent.

3. Wij zijn teamspelers

Nobody is perfect but a team can be. Complexe projecten vragen om veelzijdigheid qua expertise, het vermogen tot inleven in de klantvraag en de bereidheid om over elkaars grenzen heen te kijken. Dat betekent ook dat we een sterk netwerk van (gelijkgestemde) professionals hebben en dat we open staan voor wisselende samenwerkingsverbanden en coalities. Op deze manier kunnen we praktisch ieder project qua complexiteit en omvang aan.

De overtuiging dat het beter moet, is voor alle teamleden de drijfveer om het bij iedere opdracht nóg beter te doen. Gedreven door idealen, maar wel realistisch. Het doel? Een maatschappij, leefomgeving en gebouwen waar we van houden en kunnen blijven houden.

Neem gerust contact met ons op.

Groepsfoto Merosch tijdens studiereis Kopenhagen/Malmö

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.