Het moet en kan beter. Vanuit deze missie richt Merosch zich op nieuwbouw- en renovatieprojecten met de hoogst haalbare ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en circulair bouwen. Onze kracht ligt in de combinatie van gedegen kennis over techniek, financiën en beleid- en besluitvorming en de kwaliteit om hier helder en doelgroepgericht over te kunnen communiceren.

We komen tot ons recht bij projecten met hoge ambities en grote complexiteit. Projecten waarbij gezondheid, energie en/of duurzaamheid belangrijke thema's zijn, zijn onze specialiteit. Op dit gebied hebben we inmiddels een aantoonbare track record opgebouwd.

#vangaslos
Toen Merosch 10 jaar geleden werd opgericht waren wij er al van overtuigd dat bij nieuwbouw standaard geen gas moet worden aangelegd. Daar is in januari 2017 een blog over verschenen met 10 onderbouwde redenen. Inmiddels is per 1 juli 2018 de aansluitplicht van gas vervallen. Mocht u vragen hebben rondom het bouwen zonder aardgas. Kom langs voor een vrijblijvend gesprek, u bent van harte welkom.

Onze beloftes
Om onze missie waar te maken, doen wij onze opdrachtgevers drie beloftes:

1. Wij zijn afrekenbaar op het resultaat
Wat we doen moet wel (financieel) haalbaar zijn. Niet alleen op papier maar ook objectief en aantoonbaar in de praktijk. Draagvlak, het verbinden van belangen en het organiseren van de wil om vooruit te gaan zijn ingrediënten die nadrukkelijk deel uit maken van de weg naar succes. Waar nodig dragen we zelf risico en koppelen desnoods ons honorarium aan het behaalde resultaat. We geloven in datgene wat we adviseren en voelen ons daar verantwoordelijk voor.

2. Wij streven naar perfectie
Projecten verder brengen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt is onze ultieme ambitie. We kicken op resultaat en het waarmaken van ambities. Het betekent enerzijds innoveren en grenzen op zoeken maar anderzijds ook dat er een uitstekend resultaat geleverd moet worden. We zijn stuk voor stuk professionals die van hun vak houden en gericht zijn op een resultaat waar u als klant trots op bent.

3. Wij zijn teamspelers
Nobody is perfect but a team can be. Complexe projecten vragen om veelzijdigheid qua expertise, het vermogen tot inleven in de klantvraag en de bereidheid om over elkaars grenzen heen te kijken. Dat betekent ook dat we een sterk netwerk van (gelijkgestemde) professionals hebben en dat we open staan voor wisselende samenwerkingsverbanden en coalities. Op deze manier kunnen we praktisch ieder project qua complexiteit en omvang aan.

De overtuiging dat het beter moet, is voor alle teamleden de drijfveer om het bij iedere opdracht nòg beter te doen. Gedreven door idealen maar wel realistisch. Het doel? Een maatschappij, leefomgeving en gebouwen waar we van houden en kunnen blijven houden.

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955