Peter Stam heeft zijn afstudeeronderzoek gedaan voor Merosch. Hij dook in het optimaal circulair verduurzamen van de gebouwschil voor het nieuwe kantoor van Merosch.

Optimale duurzame maatregelen

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat de optimale maatregelen zijn voor de verduurzaming van de gebouwschil van de nieuwe huisvesting (en soortgelijke gebouwen). Met optimaal wordt bedoeld: Een optimum tussen de energetische gevolgen, de financiële gevolgen en de circulariteit van materialen.

Besluitvormingstool ontwikkeld

Op basis van de onderzoeksresultaten is een besluitvormingstool ontwikkeld waarmee verschillende gebouwschilmaatregelen onderling vergeleken kunnen worden. De tool, met verschillende gekoppelde berekeningen, bestaat uit een energetische berekening waarmee het energieverbruik wordt berekend voor het verwarmen van een gebouw en een financiële berekening om de energie-, investerings- en levensduurkosten te bepalen.

De tool bestaat verder uit een bepalingsmethode om de circulariteit van de materialen te kwalificeren. De methodiek van de tool is generiek opgezet en is hierdoor toepasbaar voor soortgelijke gebouwen als de gymzaal op het gebied van de functie-eisen en typerende gebouwkenmerken.

De tool geldt als hulpmiddel voor een technisch adviseur om een (optimaal) besluit te nemen voor de verduurzaming van een gebouwschil voor een bepaald gebouw. Na validatie van de tool is te concluderen dat de tool betrouwbaar is.

Mocht u vragen hebben of wilt u nog verdere toelichting van deze tool? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi