Wanneer uit onderzoek is gebleken wat de beste opties zijn voor een project, is het de kunst om de gekozen concepten te vertalen in een gedegen technisch ontwerp met objectief meetbare prestatie-eisen. Op basis hiervan volgt de aanbesteding.

Voor de ruimtelijke uitwerking van de techniek beschikken wij over een aantal door de wol geverfde techneuten. Zij kennen de technische details en weten waar ze op moeten letten bij het ontwerp van een goed werkende installatie. Daarnaast zorgen we in deze fase ook voor een vertaling van de ambities en doelen in objectieve en meetbare prestatie-eisen.

Een aanbesteding kan plaatsvinden op basis van een volledig uitgewerkt installatietechnisch bestek, maar ook op basis van een VO+ (voorlopig ontwerp) waarin een prestatiebestek is opgenomen. De voorselectie van de juiste aannemers is in beide gevallen cruciaal . Wij kennen de voor- en nadelen van de verschillende aanbestedingsvormen en kunnen u hierin adviseren op basis van uw specifieke projectkenmerken. Vervolgens verzorgen wij het hele traject van ontwerpen, aanbesteden, uitvoeringsbegeleiding en oplevering. We stoppen pas als alles naar tevredenheid functioneert, restpunten zijn weggewerkt en aan gestelde energie- en comfortprestatie-eisen is voldaan.

 

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955