Na ingebruikname blijven we de comfort- en energieprestaties van de installaties volgen en controleren. Waar nodig zorgen we voor optimalisatie en herstel van eventuele gebreken.

Het falen van (duurzame) installaties komt vaak doordat de regelparameters niet goed zijn ingesteld. In de beheer- en onderhoudsfase is daar doorgaans weinig aandacht voor. Het gevolg hiervan is dat er klachten ontstaan over het binnencomfort en/of het energiegebruik. Regelmatig blijkt bijvoorbeeld dat de bedrijfstijden niet goed zijn ingesteld en warmtepompen daardoor te laat of te vroeg aanslaan. Ook komt het voor dat warmtepompen en bronnen door verkeerde systeeminstellingen te veel aan- en uitgaan. Met als gevolg een veel te laag rendement van de warmte/koude-opwekking en ernstige verkorting van de levensduur van de warmtepompen of -bronnen.

Eigenlijk zijn de echte energieprestaties van een nieuw of gerenoveerd gebouw pas te meten nadat het al meerdere jaren in gebruik is. Dan pas is het mogelijk om vast te stellen of de vooraf opgestelde prestatie-eisen voor het binnenklimaat en het energiegebruik zijn gehaald. Wij zien de ingebruikname daarom niet al oplevering. De definitieve oplevering volgt bij ons gemiddeld twee jaar nadat het gebouw in gebruik is genomen en alle installaties in de praktijk zijn getest. Op deze manier kunnen we aantonen dat de (energie)prestaties die vooraf zijn vastgelegd ook werkelijk worden gehaald. Eventuele inregelgebreken kunnen we voor oplevering nog (laten) herstellen. Op deze manier kunnen we garanderen dat het installatiesysteem uiteindelijk het juiste rendement haalt.

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.