Om voor grote en complexe projecten de financiŽle risico's scherp in beeld te krijgen, kan een uitgebreide financiŽle analyse nodig zijn.

Wij maken een dergelijke analyse vaak als het gaat om projecten met hoge investeringskosten, lange looptijden, meerdere participerende partijen en/of meerdere financierings- en subsidievormen. Aan de hand van een exploitatiemodel onderzoeken we welke exploitatievorm of administratieve constructie financieel het gunstigste is. We berekenen voor de verschillende varianten de cashflow over een bepaalde periode, bijvoorbeeld 25 jaar. Hierbij gaan we ook na wat de gevoeligheid is ten aanzien van variaties in energietarieven, subsidies, belastingtarieven, onderhoudskosten, rentetarieven, etc.

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832