30 november 2018

16:30 - 18:00 uur

Bodegraven


Ada Blijleven, senior adviseur bij Rijkswaterstaat, praat ons bij over de Omgevingswet 2021

Ada Blijleven is juriste en werkt als senior adviseur bij Rijkswaterstaat. Ada heeft ruim dertig jaar ervaring bij de rijksoverheid en diverse gemeenten met name op het terrein van de ruimtelijke ordening. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Van maatregelen om overstromingen te voorkomen tot aanleg en beheer van rijkswegen.

Rijkswaterstaat is ook coördinerend opdrachtnemer voor het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één wet, dus alle wetten over bouwen en bouwwerken, bodem, lucht, natuur, cultureel erfgoed, water etc. Vanaf 2021 treedt de wet in werking.

Inhoud Merosch Kenniscafé

De volgende punten komen o.a. aan bod:

  • de veranderingen voor de omgevingsvergunning bouwen;
  • de veranderingen voor gemeentelijke bevoegdheden en de gevolgen hiervan;
  • wat is een omgevingsplan;
  • de verbeteringen van het Omgevingsrecht;
  • doelen en uitgangspunten van de Omgevingswet.

Merosch%20kenniscafe%20frankbartelen%20wAda Blijleven zal ongeveer een uur spreektijd hebben. Tijdens de sessie kan er al een drankje en een hapje genuttigd worden, na 17:30 uur zal er gelegenheid zijn tot netwerken en kunt u iemand uitdagen voor een potje tafeltennis.

U bent van harte welkom

Merosch Kenniscafé is een interne kennisdelingssessie van Merosch waarbij we het erg waardevol vinden als onze relaties actief deelnemen. Er is ruimte voor (maximaal) 5 externe geïnteresseerden. Mocht u dit dus een interessant onderwerp vinden, dan kunt u zich voor deze Merosch Kenniscafé inschrijven.

Doelgroep

De doelgroepen voor de Merosch Kenniscafés zijn onze directe en indirecte opdrachtgevers zoals: projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus, architecten enzovoort*.

*Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier:

AANMELDINGSFORMULIER


Adres

Het adres is: Eendrachtsweg 3, 2411 VL in Bodegraven. (Niet alle navigatiesystemen kennen dit adres, vult u dan nummer 4 in).

Doel Merosch Kenniscafé

Merosch Kenniscafé heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Klik hier voor meer informatie over Merosch Kenniscafé.

 

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945