01 november 2019

16:30 - 18:00 uur

Bodegraven


Frank Gorissen en Wolter te Riele over de impact van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De NOVI (Nationale Omgevingsvisie) gaat impact hebben op onze gebouwde omgeving en landschappen. Daarnaast zal de NOVI ook sturend zijn in de wijze waarop we (ruimtelijk) invulling gaan geven aan onze duurzaamheidsambities (wind, zon, mobiliteit, klimaatadaptatie, etc.). Deze middag nemen Frank Gorissen en Wolter te Riele van KuiperCompagnons ons mee wat de NOVI betekent en wat hun visie is. 

Over de sprekers

Wolter te Riele (rechts) werkte dit jaar (tot juli 2019) vanuit KuiperCompagnons als strategisch adviseur en medeopsteller ontwerp-NOVI bij de directie NOVI van Min. BZK. Momenteel is hij projectmanager voor Landschapsplan Stelling van Amsterdam – aansluiting A8-A9, Provincie Noord-Holland. Ook werkt hij aan de visievorming voor de ontwikkeling van Alphen aan den Rijn.

Frank Gorissen (links) is planoloog en programmacoördinator duurzaamheid bij KuiperCompagnons. Hij werkt aan veel gemeentelijke omgevingsvisies waarin hij actief werk maakt van een integrale en duurzame aanpak en een sterke inpassing van participatieve processen. Daarnaast adviseert hij op verschillende niveaus hoe duurzaamheid en de energietransitie verankerd kunnen worden in landschapsontwerpen, stedenbouwkundige opgaven en de instrumenten van de Omgevingswet.

U bent van harte welkom

Merosch Kenniscafé is een interne kennisdelingssessie van Merosch waarbij we het erg waardevol vinden als onze relaties actief deelnemen. Er is ruimte voor (maximaal) 5 externe geïnteresseerden. Mocht u dit dus een interessant onderwerp vinden, dan kunt u zich voor deze Merosch Kenniscafé inschrijven.

Doelgroep

De doelgroepen voor de Merosch Kenniscafés zijn onze directe en indirecte opdrachtgevers zoals: projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus, architecten enzovoort*.

*Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier:

AANMELDINGSFORMULIER


Adres

Het adres is: Eendrachtsweg 3, 2411 VL in Bodegraven. (Niet alle navigatiesystemen kennen dit adres, vult u dan nummer 4 in).

Doel Merosch Kenniscafé

Merosch Kenniscafé heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Klik hier voor meer informatie over Merosch Kenniscafé.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt