16 november 2018

16:30 - 18:00 uur

Bodegraven


Bart Advokaat en Niels Aantjes praten u bij over gezonde scholen.

Inmiddels is Merosch 4 jaar bezig met het project Gezonde Scholen Amsterdam. Tijdens deze middag blikken Bart Advokaat en Niels Aantjes terug op dit project en delen zij hun kennis over:

  • Het unieke samenwerkingsverband tussen gemeente en schoolbesturen;
  • De financieringsconstructie;
  • De maatregelen (ventilatie en de overige verduurzamingsmaatregelen);
  • Het onderhoud.

Hierbij wordt er tevens kennis gedeeld over de mogelijke oplossingsvarianten van ventilatie in scholen, de voor- en nadelen, ontwerp en uitvoeringsaandachtspunten en kengetallen. Ook zal het onderdeel fijnstof de revue passeren m.b.t. de nieuwe normering en de problematiek in de praktijk aan de hand van een daadwerkelijke case.

Vooruitblik
Het tweede gedeelte van deze presentatie is een vooruitblik over het volgende vraagstuk: bestaande schoolgebouwen van het gas af krijgen. Inmiddels is hiervoor een subsidieprogramma door RVO zelf opgericht om dit te stimuleren. Merosch heeft voor verschillende gemeenten en schoolbesturen onderzoek gedaan en integrale concepten hiervoor uitgewerkt. De aanpak, concepten en kengetallen om gasloze bestaande schoolgebouwen te realiseren, wordt door middel van praktijk cases inzichtelijk gemaakt.

Inhoud Merosch Kenniscafé

De volgende punten komen o.a. aan bod:

  • Terugblik: 4 jaar Gezonde Scholen Amsterdam;
  • Oplossingsvarianten van ventilatie scholen;
  • Fijnstof;
  • Vooruitblik: bestaande scholen van gas los krijgen.

Bart%20van%20Oosten.jpgBart Advokaat en Niels Aantjes hebben ongeveer een uur spreektijd. Tijdens de sessie kan er al een drankje en een hapje genuttigd worden, na 17:30 uur zal er gelegenheid zijn tot netwerken en kunt u iemand uitdagen voor een potje tafeltennis.

U bent van harte welkom

Merosch Kenniscafé is een interne kennisdelingssessie van Merosch waarbij we het erg waardevol vinden als onze relaties actief deelnemen. Er is ruimte voor (maximaal) 5 externe geïnteresseerden. Mocht u dit dus een interessant onderwerp vinden, dan kunt u zich voor deze Merosch Kenniscafé inschrijven.

Doelgroep

De doelgroepen voor de Merosch Kenniscafés zijn onze directe en indirecte opdrachtgevers zoals: projectontwikkelaars, gemeenten, schoolbesturen, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus, architecten enzovoort*.

*Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier:

AANMELDINGSFORMULIER


Adres

Het adres is: Eendrachtsweg 3, 2411 VL in Bodegraven. (Niet alle navigatiesystemen kennen dit adres, vult u dan nummer 4 in).

Doel Merosch Kenniscafé

Merosch Kenniscafé heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Klik hier voor meer informatie over Merosch Kenniscafé.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955