13 september 2018

13:45 - 15:15 uur

Bodegraven


In samenwerking met Schooldomein wordt er een debat georganiseerd.

We hebben de afgelopen decennia vooral naar afzonderlijke functies en capaciteit gekeken, waarbij de ruimte of inpassing in de omgeving niet per definitie centraal stond in het plannen van schoolgebouwen. Het gevolg was het vaak realiseren van (school-)gebouwen die geen natuurlijke relatie hadden met hun omgeving, zowel fysiek als sociaal. We staan nu voor een ingrijpende fase; de toekomst vraagt om een hele andere benadering van het gebouw en dat komt mede vanwege het denken over verduurzaming en circulair bouwen. Niet de functie staat centraal, maar de natuur en de omgeving als uitgangspunt. Een gebouw wordt daarbij een bron die energie oplevert in een omgeving die duurzaam en vitaal is. Dat leidt tot een andere inrichting van het bouwproces en de verschillende
vormen van aanbesteding.

De vraag is: welke eisen worden dan aan gebouwen gesteld en wat betekent dat voor opdrachtgevers, directeuren, adviseurs, architecten, bouwers en inrichters?

Kortom: een mooie aanleiding voor een debat. De locatie is passend; een duurzaam gerenoveerde gymzaal in Bodegraven, waar nu het bureau van Merosch is gevestigd.

Wat zijn de stellingen voor het debat:

  • Circulair bouwen vraagt om een integrale mensvisie en is niet alleen een technische innovatie, 
  • De ontwikkeling naar circulair bouwen en ontwerpen is niet meer te stuiten en loont altijd, 
  • De samenhang tussen circulair bouwen en smart buildings zet de hele bouwketen op zijn kop. 
  • Circulair bouwen maakt het mogelijk op een andere manier naar begrippen als restwaarde, gedifferentieerde afschrijving en TCO te kijken. 

Ter plekke kunnen aanvullende stellingen worden ingebracht. 

Aanmelden

Dit debat is alleen toegankelijk op uitnodiging.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt