20 september 2018

13:00 - 17:00 uur

Den Haag


Door Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Merosch levert ook een bijdrage.

Op 20 september organiseert Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland een bijeenkomst over lage temperatuur warmtenetten. Merosch zal deze middag ook een bijdrage leveren.

Het programma:

  • 13:00 - Opening door Matthijs Hisschemöller - onderzoek DRIFT / betrokkenheid pilot Amsterdam
  • 13:10 - Maya van der Steenhoven - inleiding lage temperatuur warmte/ kansen in Klimaatakkoord
  • 13:25 - Benno Schepers - onderzoek CE Delft
  • 13:50 - Richard van Ballegooijen - Ennatuurlijk - Hengelo lage temperatuur en visie en ideeen n.a.v. dit project
  • 14:15 - Louis Hiddes - Mijnwater - ervaringen met lage temperatuur warmtenetten

PAUZE

  • 14:50 - Ronald Schilt - Merosch Project Nieuwbouw op lage temperatuur
  • 15:20 - Martijn Bos - Itho Daalerop - warm tapwater in lage temperatuur warmtenetten
  • 15:55 - Herman Velvis - IF technology - DATES (District Aquifer Thermal Energy Storage): toepassingen en voor- en nadelen. Project Universiteit Utrecht.
  • 16:15 - Discussie & what is next?

Klik hier voor meer info en om aan te melden

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832