Aanmelden Kenniscafe 13 december

  • Er zijn geen kosten verbonden aan het Merosch Kenniscafé. Wel wordt een actieve bijdrage verwacht. Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

  • Hoe komt u naar het kenniscafé?

  • Schrijf mij in voor de nieuwsbrief van Merosch (2 a 3 x per jaar)"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.