Het bewustzijn groeit; we moeten naar een gezonde en energieneutrale gebouwde omgeving. Vele studies zijn uitgevoerd en de eerste projecten met volledig energieneutrale woningen, kantoren en scholen zijn gerealiseerd. Dat zijn leerzame en inspirerende projecten. Merosch is, als adviseur voor gezond en energieneutraal bouwen, betrokken bij tal van deze projecten op het gebied van techniek, financiŽn en/of als begeleider van het proces.

Wat is energieneutraal bouwen?

Wat houdt energieneutraal bouwen nu eigenlijk in? Hiervoor zijn verschillende definities. Een daarvan is een gebouw met een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van 0,0. Om dit te realiseren wordt eerst gekeken hoe de energievraag van het gebouw zo ver mogelijk gereduceerd kan worden, alvorens na te denken over de duurzame invulling van de (resterende) energievraag. Hierbij gaat het enkel om de energievraag van de gebouwgebonden installaties: verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie en verlichting. Het gebruiker gebonden energiegebruik (koffiezetapparaat, koelkast, computer etc.) wordt hierin niet meegenomen. Het uiteindelijke doel is echter wel om een volledig energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren, dus inclusief het gebruiker gebonden energiegebruik. Dat gaat verder dan een EPC van 0.

Merosch en energieneutraal bouwen?

Om een energieneutraal gebouw te realiseren zijn twee aspecten bij de aanvang van een project zeer belangrijk. Ten eerste: het in een vroeg stadium in beeld brengen van de technische en financiële consequenties van de geformuleerde duurzaamheidambities. Merosch werkt dit uit in een projectplan waarin ook aangegeven wordt hoe energieneutraal bouwen gerealiseerd kan worden met maximaal draagvlak van alle betrokken partijen. Dit laatste noemen we ook wel het “organiseren van de wil”.

Om dit te doen stelt Merosch in een eerste fase van het project, tijdens het SO of zelfs daarvoor, energieconcepten samen. De referentievariant is de variant waarmee voldaan wordt aan de eisen van het vigerende bouwbesluit, of wat bijvoorbeeld de huidige bestaande situatie is. Daarnaast worden er twee a drie varianten samengesteld met hogere en uiteenlopende ambities, waarbij zowel extra bouwkundige als installatietechnische maatregelen worden toegepast. De samengestelde maatregelen zijn slechts een paar van de vele mogelijkheden en dienen als voorbeeld/richting om het ontwerpproces te ondersteunen. Ook wordt rekening gehouden met het juridisch kader (Warmtewet en Energiewet) en wordt gekeken naar de financiële dekking middels subsidies, het oprichten van een Esco en/of het aantrekken van vreemd vermogen.

Dergelijke studies zijn uitgevoerd voor de Smart Climate Grid te Roosendaal voor gemeente Roosendaal, Herstructureringsproject Oud Woensel voor woningcorporatie ’thuis, Brede school te Epe voor stichting PROO, Renovatie C-Pier te Schiphol, Brede School DSK II te Haarlem voor gemeente Haarlem, etc. en uitgevoerd vanuit onze Plan- en visieontwikkeling en technische / economisch onderzoek. In de afbeelding hieronder is een voorbeeld gegeven van de exploitatiekosten (kapitaalslasten, onderhoud en energie) van verschillende energieconcepten voor de nieuwbouw van een brede school.

Vanuit onze expertise als energie- en installatieadviseur ondersteunen we de architect en andere ontwerppartners bij keuzes die betrekking hebben op het binnenklimaat en het energiegebruik. Denk hierbij aan vormgeving, glaspercentages, gevelopbouw, isolatiewaarden, zonwering, inrichting van het dakvlak en benodigde ruimten voor de installatietechniek. We doen dit op basis van onze opgedane expertise in vergelijkbare projecten en onze reken- en simulatiemodellen. Hierbij is onze visie dat het schetsontwerp tot stand komt na meerdere intensieve ontwerpsessies met de verschillende ontwerpdisciplines (architect, constructeur, bouwfysicus en installatieadviseur). Het is hierbij zaak dat er adviseurs aan tafel zitten die communicatief sterk zijn, inhoudelijke kennis hebben en met respect voor elkaars werkgebieden het inhoudelijke debat niet schuwen. De projecten Woonwijk RijswijkBuiten, Woonwijk Best, MFA te Kapelle, MFA te Haarlem, Basisschool Dorus Rijkers, Stadsdeelwerf Amsterdam, en MFA te Veenendaal zijn door deze aanpak energieneutrale gebieden en gebouwen geworden. Voor meer informatie over deze expertise van Merosch kunt u terecht op ontwerpen en aanbesteden.

 

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945