Garanties over energieprestaties minimaliseren de risico's.

Woonstichting ’thuis (voorheen Domein Wonen en Aert Swaens) in Eindhoven ziet het als haar kerntaak om de woonlasten van haar huurders betaalbaar te houden. Daarom zet ’thuis bij nieuwbouwprojecten in op het zo energiezuinig mogelijk realiseren ervan. Daarin staan de huurders centraal. De bewoners worden direct vanaf het begin intensief betrokken bij de plannen, waardoor ook een breed draagvlak voor de plannen ontstaat.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945